Opzet

OVK Bouw vult lacune

Is VCA VOL ontoereikend, maar MVK een brug te ver? Dan is OVK Bouw (Operationeel Veiligheidskundige Bouw) iets voor u! Onze toegankelijke opleiding Operationeel Veiligheidskundige Bouw (OVK Bouw) vult in korte tijd de lacune tussen VCA VOL en MVK. Praktisch, bouwgericht én snel! Kortom, dé veiligheidskundige schakel tussen de werkvloer en de KAM-afdeling, natuurlijk met het oog op de vereiste deskundigheid. Samen met Gelling Publishing hebben we deze vijfdaagse, Hobéon gecertificeerde, opleiding ontwikkeld.

In onderstaande schematische weergave zetten we de opleidingen even op een rij:

cursus-driehoek

 

Voor wie?

De opleiding OVK Bouw is een volwaardige opleiding voor met name V&G-coördinatoren, uitvoerders, projectleiders en preventiemedewerkers.

 Opbouw

De opleiding OVK Bouw bestaat uit vijf trainingsdagen en twee bedrijfsopdrachten. Tijdens de trainingsdagenworden diverse veiligheidskundige thema’s uitgediept. De bedrijfsopdrachten sluiten hierop aan. Theorie en praktijk worden op interactieve wijze afgewisseld en er is voldoende gelegenheid voor eigen inbreng.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. De opleiding OVK Bouw is SKO-Hobéon geregistreerd en het schriftelijk examen wordt afgenomen door SKO-Hobéon. De vervolgstap naar MVK is daardoor kleiner; u heeft namelijk vrijstelling voor module 1 (van 3) van de MVK-opleiding.

Het programma ziet er als volgt uit:
Dag 1 Arbozorg en organisatie & wetgeving  Dag 4 Arbeidsmiddelen
• Taken en positie van de veiligheidskundige • Machines
• Ondersteuning en toezicht • Gereedschappen
• Observeren en signaleren • Horizontaal en verticaal transport
• Aanspreken • Hijsgereedschap
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid • Fysieke belasting
Dag 2 Risicobeheersing Dag 5 Gevaarlijke stoffen
• Risico-inschatting/-beheersing • Brand en explosie
• RI&E, TRA en LMRA • Bedrijfshulpverlening
• Werkvergunning • Vervoer en opslag
• Ontstaan van ongevallen • Milieu
• Arbeidshygiënische strategie • Gezondheidsrisico’s
• Milieueisen (bodem, water, lucht) • Besloten ruimten
• Inspectie SZW
• Bouwproces, V&G-plan
• VCA-certificatie
Dag 3 Arbeidsplaatsen
•Bouwplaatsinrichting
• Bouwelektra
• Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
• Werken op daken
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Trillingen, geluid en weersomstandigheden