Opzet

OVK Bouw vult lacune

Is VCA VOL ontoereikend, maar MVK een brug te ver? Dan is OVK Bouw (Operationeel Veiligheidskundige Bouw) ideaal voor jou! Onze toegankelijke opleiding OVK Bouw vult in korte tijd de lacune tussen VCA VOL en MVK. Praktisch, bouwgericht én snel! Kortom, dé veiligheidskundige schakel tussen de werkvloer en de KAM-afdeling, natuurlijk met het oog op de vereiste deskundigheid. Aboma en Gelling hebben samen deze vijfdaagse, Hobéon gecertificeerde, opleiding ontwikkeld.

In onderstaande schematische weergave zetten we de opleidingen even op een rij:

Voor wie?

De opleiding OVK Bouw is een volwaardige opleiding voor met name V&G-coördinatoren, uitvoerders, projectleiders en preventiemedewerkers.

 Opbouw

De opleiding OVK Bouw bestaat uit vijf trainingsdagen en twee bedrijfsopdrachten. Tijdens de trainingsdagen worden diverse veiligheidskundige thema’s uitgediept. De bedrijfsopdrachten sluiten hierop aan. Theorie en praktijk worden op interactieve wijze afgewisseld en er is voldoende gelegenheid voor eigen inbreng.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. De opleiding OVK Bouw is SKO-Hobéon geregistreerd en het schriftelijk examen wordt afgenomen door SKO-Hobéon. De vervolgstap naar MVK is daardoor kleiner; je hebt namelijk vrijstelling voor module 1 (van 3) van de MVK-opleiding.

Het programma ziet er als volgt uit:

Reacties van eerdere deelnemers:

“Op papier is veiligheid op de hedendaagse bouwplaats goed geregeld, maar de bouwpraktijk en het gedrag van mensen zijn weerbarstig. Juist daarin vormt deze opleiding een praktisch instrument om de veiligheid op de bouwplaats te verhogen. Want als er iets fout gaat, dan ligt het nergens aan, zegt men. We weten allemaal beter…”
“Met deze praktische opleiding sta je sterker in het overleg met HVK’ers van opdrachtgevers. Je spreekt hun taal waardoor je geaccepteerd wordt binnen hun veiligheidswereld. De lesmethodiek zorgt voor verbreding van je horizon. Bovenal krijg je met OVK Bouw voldoende bagage mee om veiligheid binnen je eigen organisatie goed op de agenda te zetten. De veiligheid stap voor stap naar een hoger plan brengen, daar doen we het voor!”
“Als KAM-manager op de bouwplaats moet ik overal wat vanaf weten; met name van de arbowetgeving maar ook van de praktische toepassing daarvan. Tijdens de OVK Bouw opleiding heb ik de voornaamste veiligheidsrisico’s en de praktische maatregelen om die risico’s te ondervangen meegekregen, inclusief tips en tools. Als ik nu termen hoor uit de Arbowet of over veiligheidsmiddelen, deins ik niet terug. Natuurlijk heb ik niet alle wijsheid in pacht, maar ik weet nu wel waar ik het kan vinden. De opleiding OVK Bouw is voor mij een solide basis om mijn vak te kunnen uitvoeren.”